Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu
kilka informacji.
Państwa prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest jednym z naszych priorytetów.
Zależy nam, aby mieli Państwo poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, że Project Stone zachowując
najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane
zgodnie z prawem i chronione przed nadużyciami. Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ
chcemy także, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe
oraz informacje o Państwa aktywności w sieci oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to
odbywało po dniu 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Project Stone z siedzibą w Tczewie przy ul. Gdańska
20 83-110 Tczew (NIP 911-18-59-026).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia
stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu, czyli bardzo powszechnemu
zjawisku polegającemu na zbieraniu informacji o konsumencie. Profilowanie pozwala nam także
udoskonalać nasze usługi.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzamy w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu
bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód,
zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia. Umowa to, w naszym przypadku akceptacja regulaminu danej
usługi.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, do czasu odwołania
wyrażonej przez Państwa zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo
przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na
swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym
momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania
przed jej wycofaniem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
– osoby upoważnione przez Project Stone – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty
pośredniczące w sprzedaży naszych usług bądź podmioty wykonujący usługi; administrujący naszymi
systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty
świadczące nam usługi podatkowe, rachunkowe i prawne;
– inni administratorzy danych, którzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, jak np. bank;
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja, itp.

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Czy transferujemy Państwa dane do państwa trzeciego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, czyli
poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię).
Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portali www.projectstone.pl,
www.deskaflexi.pl I kont allegro:
• projectstone
• magiakamieni
• fancystone
oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać kontaktując się z nami telefonicznie pod
numer 534989820 lub 535989899; oraz mailowo krystian@projectstone.pl
Z podziękowaniem za możliwość dotychczasowej współpracy,
Project Stone